Μελέτες

Αναλαμβάνουμε όλες της μελέτες που προκύπτουν από την κατασκευή του σπιτιού, γραφείου, καταστήματος, εστιατορίου κλπ.

Αναλυτικά αναλαμβάνουμε είτε εμείς οι ίδιοι είτε μέσω στενών συνεργατών μας τις ακόλουθες μελέτες:

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  • Τοπογραφικές Μελέτες
  • Μηχανολογικές Μελέτες
  • Ηλεκτρολογικές Μελέτες
  • Υδραυλικές Μελέτες
  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

meletes