Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη που αποτελείται από την έρευνα του μηχανικού, τις επίγειες μετρήσεις και τις εργασίες γραφείου. Συντάσσεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

Που χρησιμοποιούνται:

Τα τοπογραφικά ζητούνται σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις όπου πρέπει να αναφερθεί τοποθεσία και ιδιοκτησία γης σε δημόσια έγγραφα, φορολογικές δηλώσεις και αιτήσεις. Αναφέρουμε τις κύριες χρήσεις παρακάτω:

 • Συμβολαιογραφική πράξη (συμβόλαια, μεταβίβαση, αποδοχές κληρονομιάς, ενοικιαστήρια κλπ.)

 • Έκδοση άδειας λειτουργίας για καταστήματα, εστιατόρια κλπ

 • Έκδοση, έγκριση και ανάκτηση οικοδομικής άδειας δόμησης

 • Ένταξη στο κτηματολόγιο
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων

 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού - παραλίας

 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων και αγροτεμαχίων

 • Έλεγχος – Εύρεση αγροτεμαχίων

 • Καθορισμό χώρων για εμπορική αξιοποίηση

 • πράξη χαρακτηρισμού γης (δασαρχείο, αρχαιολογία και αλλες δημοσιες υπηρεσιες)

 • Απαλλοτριώσεις και διαγράμματα εφαρμογής

 

topo