Η τακτοποίηση/ρύθμιση αυθαιρέτων γίνετε σε κτήρια στα οποία έχει γίνει κάποια αλλαγή στο αρχικό σχέδιο του κτηρίου και δεν έχει κατατεθεί αυτή η αλλαγή στην Πολεοδομία. Π.χ. Κλείσιμο ενός μπαλκονιού και μετατροπή σε υπνοδωμάτιο. Η τακτοποιήση αυθαιρέτων ειναι απαραίτητη για την μεταβίβαση, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων.

Η διαδικασία ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία και συλλέγει τα απαιτούμενα στοιχεία για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζετε το προσωρινό πρόστιμο. Βοηθάει εδώ να έχουμε τα αρχικά σχέδια του αυθαίρετου εάν υπάρχουν.

 

  1. Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα του ΤΕΕ μας δίνει έναν αριθμό για το αυθαίρετο, εντολή για την πληρωμή του τέλους υπαγωγής (παράβολο) και το ποσό τον πληρωμών σε δόσεις ή όχι με βάση την επιλογή του ιδιοκτήτη.
  2. Το τέλος υπαγωγής καταβάλλετε από τον ιδιοκτήτη σε οποιαδήποτε τράπεζα. Η πληρωμή πιστοποιείται και ενεργοποιείτε η διαδικασία ένταξης με ανάθεση κωδικού που επιτρέπει την ενημέρωση του συστήματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
  3. Συγκεντρώνονται ή δημιουργούνται σχέδια για το αυθαίρετο και άλλα στοιχεία, βάση του οπίου  γίνεται ο υπολογισμός του τελικού προστίμου και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού στο σύστημα του ΤΕΕ.
  4. Ο μηχανικός καταθέτει ηλεκτρονικά το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τέλους υπαγωγής (σημείο 2). Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδίδεται αυτόματα η "Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου" που είναι και το τυποποιημένο έγγραφο στο οποίο αναφέρονται η αλλαγές στο ακίνητο και χρησιμοποιείτε σε μεταβιβάσεις, πωλήσεις κλπ.

 

 

taktopoiisis